Planerat underhållsarbete för kapacitetsökning 2021-04-08 kl. 01.01

Vi ser ett kraftigt ökat behov av mer bandbredd i vårt nät.
Bland annat beror det på att många fler kunder väljer att ansluta sig till oss, men även på grund av ändrade arbetssätt under pandemin där fler jobbar hemifrån.
För att kunna möta denna ökning av bandbredd och för att rusta oss för framtiden kommer vi utföra ett planerat uppgraderingsarbete.

I samband med detta kommer alla våra tjänster påverkas.
Således kommer det bli några korta driftsstopp för vissa tjänster medan en del andra tjänster får lite längre driftstopp.
Vi strävar dock alltid efter att ha så korta driftstopp som möjligt och på tider som påverkar våra kunder minst.

Planerad uppgradering kommer att utföras natten mellan onsdag och torsdag 7-8 april. Åtgärden startar på torsdagen den 8:e april kl 01:01 och beräknas vara helt klart senast 06:00.

Vid frågor så tveka inte att kontakta oss.