Service och Support / ASSU-Tjänster

När vi pratar service & support så pratar vi gärna om ASSU, vårt uttryck för riktig IT-support.

ASSU-åtgärdstjänster: Assistans – Service – Support – Underhåll
ASSU-drifttjänster: Drift- och övervakningstjänster samt backup.

Till datorsystemet vi installerar tecknas vanligtvis även ett ASSU-avtal vilket avser vårt management åttagande d.v.s. efter slutförd installation, tar vi tekniskt helhetsansvar för den löpande driften av hela datasystemet.

Sakkunniga ASSU-åtgärder

För att datorsystemet ska fungera på det sätt som vi utlovar krävs det att systemet underhålls och vid behov ska ASSU-åtgärder utföras på ett fackmannamässigt sätt. Vi på NDC arbetar dagligen med olika ASSU-åtgärder vilket gör att vi kontinuerligt upprätthåller en hög teknisk kompetens. Även om vi skulle utbilda någon hos kunden kan den personen sällan upprätthålla samma kompetensnivå. Användarrelaterade problem hanteras vi vår HelpDesk som ger assistans och många av sådana ASSU-åtgärder kan ske via fjärraccess.

ASSU-avtal från dag ”ett”

Vår grundprincip är att vi alltid offererar ett ASSU-avtal i samband med att vi offererar ett datorsystem. Detta gäller från dag ”ett” efter avslutad installation. Även om det finns garanti på utrustningen ingår det inte att åtgärda garantifel, endast att ersätta utrustningen.

ASSU-avtalet omfattar:

ASSU-åtgärder:
Vilket omfattar åtgärder vid fel i hårdvara och programvara samt assistans och underhåll inkl. preventiva förebyggande åtgärder.
Vid ASSU-åtgärd utförs detta i första hand från vår HelpDesk genom fjärraccess.
Om ASSU-åtgärd inte kan utföras via fjärraccess kommer ASSU-åtgärden utföras på plats.

ASSU-drifttjänster:
Denna tjänst omfattar säkerhetskopiering, drift- och systemövervakningstjänster, samt backup och datalagring.