WiFi / Trådlöst nätverk och internetförbindelse

Att kunna koppla upp en telefon eller surfplatta via trådlöst nätverk är idag en självklarhet på alla företag och i hemmet. För att det ska fungera bra krävs dock ett bra nätverk av accesspunkter. Vi har erfarenhet av trådlösa nät sedan 1997, vilket innebär att vi är ett av de företag i regionen som har störst och längst erfarenhet av trådlösa nätverk. Vi skiljer på Radio-LAN och WiFi även om det till viss del är samma grundförutsättningar rent radiotekniskt, d.v.s. samma frekvenser men själva radioenheterna är dock olika.

Radio-LAN / Air-fiber

Radio-LAN tekniken är en s.k. punkt till punkt förbindelse och är ett av de sätten vi distribuerar Internet till företag, privatpersoner och organisationer. Prestandan och kvalitén på Radio-LAN-förbindelserna är likvärdigt med fiber, detta innebär att vi använder begreppet Air Fiber.

WiFi / Trådlöst nätverk

WiFi är annorlunda därför att den ena sidan som vill kommunicera är rörlig. Detta gör att det är lite mer komplicerat.
Det största trådlösa nätet som vi har installerat är på Kalmar FF:s Guldfågeln Arena. Där används tekniken som innebär att systemet kan hantera olika accesser på ett effektivt sätt genom en särskild router. Tekniken innebär bl.a. att åtkomst sker genom inloggning till en Hotspot-server. Alla accesspunkter (AP) kan hantera olika accessbehov för bl.a.. press/journalister och för KFF:s interna kommunikation. Även biljetthanteringen d.v.s. scanningen hanteras via samma WiFi-router.

UEFA:s Dam-EM 2013 valde UEFA att använda det befintliga WiFi-nätet på arenan. Enligt dem var det den enda arenan i grundspelet där hela datanätet var så väl genomtänkt att det inte fanns någon anledning att göra några andra tillfälliga lösningar.

Den teknik som vi baserar WiFi-systemen på är flexibel, vilket ger möjlighet att anpassa WiFi-systemet inom ramen för de antal enheter (AP) som finns i systemet. Även att utöka till fler AP är relativt enkelt. Dessa ansluts till den befintliga WiFi-administrationen som därigenom enkelt adopteras in i systemet.