Datacenter/Serverhall

NDC:s serverhotell är en del av vårt Data Centers verksamhet och är ett kostnadseffektivt sätt att överlåta drift och underhåll av servrar till vår kompetenta och tillgängliga personal. Även om du vill ha data lagrad på plats i din verksamhet så kan det vara en bra idé att ha en backup placerad utanför verksamhetens lokaler om något händer. På detta sätt kan Ni undvika problemen med driftsäkerhet, kapacitet, skydd mot intrång och driftsövervakning.

Backup

Ransomware-virus har ökat väldigt kraftigt den senaste tiden. Det enda riktiga botemedlet är ”offline-backuper”, dvs. aktuella kopior som snabbt kan tas i bruk när olyckan är framme. Vi kan hjälpa dig att alltid ha aktuella backuper på din data så förlusten blir så liten som möjligt, om något skulle hända.

Serverhotell

Det finns tre olika varianter av serverhosting som vi kan erbjuda:

 • Dedikerad server
  Då hyr ni en färdig maskin från oss. Vi installerar det OS Ni önskar. Licenser bekostas av kunden. Server ingår i månadsavgiften.
 • VPS
  Det innebär att ni hyr en virtuell server i en av våra hypervisorservrar. Vi installerar det OS Ni önskar. Licenser bekostas av kunden.
 • Co-Location
  Ni har egen server som vi placerar i vår datahall.
  Vi ansluter den till vårt nät antingen genom RouterFireWall eller på det publika nätet.

I alla tjänsterna ingår en eller flera IP-adresser och Internetaccess.
Ni har sedan möjlighet att själva administrera Er server eller så tecknas ett ASSU-avtal.
Efterfrågan ökar. NDC:s serverhotell växer hela tiden. Detta beror på att kunderna ser att de får mer tid över för sin kärnverksamhet genom att överlåta datadriften till oss.
För vem är serverhotellet avsett?
Serverhotellet är till för kunder som vill frigöra egna resurser för att kunna inrikta sig på sin kärnverksamhet. Många kunder har även fått erfara att exponering mot Internet innebär vissa risker. Skydd mot dessa risker är oftast kostsamma.