Det bästa valet för ditt företag

Många företag är i dag helt beroende av IT för sin verksamhet. Vi på Kalmar NDC har som mål att alltid leverera väl
fungerande IT-lösningar. Från enstaka datorer till kompletta systeminstallationer.

Projektering

För att skapa de bästa tekniska förutsättningarna i samband
med Ert företags IT-investeringar är det viktigt att vi i ett tidigt skede kan delta i projekteringen. Det ger oss möjligheten att granska hela projektets tekniska omfattning vilket resulterar i synergivinster och ett bättre IT-system.

Management

Det är viktigt med god ledning av olika IT-projekt, då det skapar vinster genom att olika tidsplaner kan realiseras effektivare. Managementåtagande kan vara som fortsättning på ett projekt som vi tidigare har projekterat, eller helt fristående projekt.

Installation

Vi har kompetent personal som alltid utför installationer på ett professionellt sätt. Från enkla datorer till hela systeminstallationer.

Utveckling

Vår erfarenhet och medverkan av den ständigt pågående utvecklingen i branschen innebär att vi kan vara med och utveckla IT för Ert företag.

Innovation

Från idé till produkt eller en tjänst. Vi kan bidra med vår IT-expertis och leda Er till nya innovationer. Vi har en mängd olika tekniska förutsättningar som är lämpliga för detta.

  • Telefon

    0480 149 00

  • Adress

    Kalmar NDC
    Södra Vägen 58
    392 45 Kalmar