Infrastruktur – IT-system / Datorer / Servrar / Nätverk

Ett IT-system består av flera olika enheter och komponenter. Det finns passiv utrustning, som t.ex. kablar och patch-paneler. Sedan finns det aktiv utrustning som inkluderar switchar, routrar, datorer, switchar mm. Alla dessa delar behövs för att få en bra nätverksinfrastruktur. Vi har många års erfarenhet av denna typ av infrastruktur och hjälper gärna ditt företag att få ordning på hela eller delar av nätverket. Kontakta oss så kan vi berätta för dig hur vi kan minska problemen och förbättra tillgängligheten i ditt nätverk.

Några av alla delar i ett IT-system

Här kan du läsa lite mer djupgående om några delar som vi kan göra.

Server / Virtualisering Hypervisor

En synnerligen viktig enhet i ett datorsystem är den centrala servern främst för den interna hanteringen, eftersom den bl.a.. inkluderar filservern där allt lagras. Serverdatorn ska ha det bästa fysiska skyddet, det man kallar för skalskydd, mot inbrott etc. Vilket uppnås med ett särskilt server/datarum. Utvecklingen på serversidan har inneburit att man i dag använder virtualiseringstekniken mer och mer. Även hanteringen datalagringen har utvecklats vilket bl.a.. innebär att man använder SAN-teknik som även den innebär att man kan fördela resurser på ett effektivt sätt.
Virtualisering
Förenklat kan man säga att virtualisering handlar om hårdvarukonsolidering. Genom att virtualisera ett antal system på en enskild serverhårdvara, med såväl hög prestanda som kapacitet vilken inte utnyttjas fullt ut, kan antalet fysiska servrar minskas och även ge högre tillgänglighet.
En genomsnittlig fysisk server utnyttjar ca 5-10 % medan en välbalanserad virtualiserad server utnyttjar 60-80 % av kapaciteten.

Datorer

Det är viktigt att datorer har rätt prestanda och kapacitet för det arbete som är tänkt att utföras på dem. Äldre datorer med otillräcklig kapacitet och prestanda kan påverka hela systemet negativt. Vi kan hjälpa er att ta fram prisvärda datorer som anpassas efter era behov. Har ni redan datorer så kanske det räcker med uppgradering av dessa, något som vi kan ordna åt er.

Nätverk

Nätverket består av flera olika komponenter och är inte bättre än den svagaste länken. För att undvika onödiga driftstopp och flaskhalsar så använder vi alltid kablage och switchar som är väl anpassade för ändamålet.

Switchar
I de system som vi installerar använder vi alltid switchar som uppfyller kraven på övervakning och skalbarhet. Genom att installera denna typ av switchar, kan vi direkt genom vår övervakning se om någon enhet inte fungerar som den bör göra. Detta innebär även att man minimerar tiden för felsökning och att ev tid för driftstopp därför minskas drastiskt. Dessutom kan man, via denna övervakning, direkt se vilken enhet som orsakat problem eller störningar.

RFW Router FireWall/Brandvägg – Internetaccess
Det är även väsentligt att all kommunikation både internt och till/från Internet är säker och att kommunikationen sker på ett sådant sätt att den inte störs av den interna eller externa kommunikationen. Tyvärr är detta ett ganska vanligt problem. En mycket betydelsefull enhet, om inte den viktigaste delen i ett datorsystem, är kommunikationsservern Router FireWall, d.v.s. router och brandvägg som vi benämner RFW. Optimera sedan nätverket med en internetförbindelse via fiber eller Air-fiber från oss, med full hastighet i båda riktningarna. Läs mer om vad vi kan erbjuda för internetförbindelser här.

Kablage
Under våra många år i branschen så har vi flera gånger stött på problem som orsakats av undermåliga kablar och skarvar samt kablar som inte skyddats mot yttre påverkan på rätt sätt. Att ha rätt kablar gör skillnad i nätverket. Låt oss dra kablaget eller ge anvisningar om hur kablaget ska installeras.

Trådlöst nätverk / WiFi
Vi har erfarenhet av trådlösa internetförbindelser sedan 1997 och bygger en stor del av vår verksamhet på det idag. Läs mer om trådlösa nätverk och WiFi här.