Uppdrag: Kabelförläggning för Telia Mobile Loveslund

Vi fick i uppdrag att utföra kabelförläggning mellan Telias teknikbod fram till Telia Mobiles mast i Loveslund.
I uppdraget ingick att

  • söka tillstånd för grävning.
  • upprätta en arbetsmiljöplan och trafikanordningsplan (TA).
  • kontrollera ev nuvarande kablar/ledningar på platsen (via ledningskollen).
  • gräva hela vägen mellan de två punkterna.
  • lägga ner rör med kabel.
  • återställa på platsen.

Uppdraget utfördes med bra resultat och en vecka efter återställning syntes knappt några spår av att grävningen ägt rum.

Vi kan mer…

Det här är bara en del av allt vi på Kalmar NDC kan hjälpa dig med. Vi är väldigt flexibla och vår kompetenta personal har en tillsammans en enorm förmåga att lösa problem och hitta nya vägar att gå. Tveka inte att kontakta oss, vi kan oftast hjälpa dig på ett eller annat sätt. Kontaktuppgifter och formulär hittar du här.