Inlägg av Niclas Hedfors

Vi rustar för framtiden och 10 Gbit/s

Just nu håller vi på att ställa om vårt backbone-nät till 10 Gbit/s. Anledningen till denna omställning är att kunna fortsätta erbjuda stabila och snabba internet-uppkopplingar, även i framtiden, till den moderna arbetsplatsen. I samband med att denna omställning görs så måste vi byta ut stora delar av utrustningen som idag skapar vår infrastruktur och […]